2014

Naziv javne nabavke:

Javni poziv

Javna nabavka dobara br. D 03-PR 15000000 Hrana, piće, duvan i srodni proizvodi po partijama

Rok za dostavlјanje ponuda je 16.09.2014.godine do 16,00 časova

Obaveštenјe o izboru najpovoljnije ponude:
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Naziv javne nabavke:

5.a Dopuna

Pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje

Dokumentacija:
Zahtev

Rok za podnošenje ponuda je 26.06.2014.godine do 10 časova
Naziv javne nabavke:

8.a Javni poziv

Javna nabavka dobara br. D 03/14 organizovana po partijama u otvorenom postupku 15000000 Hrana, piće, duvan i srodni proizvodi

Rok za dostavlјanje ponuda je 22.08.2014.godine do 16h


2013