2016

Javna nabavka hrane po partijama broj D 01/16

Rok za podnošenje ponuda je 28.06.2016.godine, do 10,00 časova. Otvaranje ponuda je u 10,15 časova.

Obaveštenje o obustavi postupka D01/16
Obaveštenje o izboru D01/16
2015